açıklayıcı

adj. explanatory, illustrative, expository, elucidatory
* * *
1. descriptor 2. explanatory 3. illustrative

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • açıklayıcı — sf. 1) Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan 2) is., dbl. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan kelime veya kelimeler: Atatürk, yeni Türkiye nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır cümlesindeki yeni Türkiye nin kurucusu sözü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklayıcılık — is., ğı Açıklayıcı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirtke — is. 1) Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, amblem 2) Bir konu hakkındaki açıklayıcı bilgilerin tümü Yalın bir söyleyişin altında hemen hep çözümsüz kalan birtakım belirtkeler göze çarpıyor. S. İleri 3) db. Gösterge… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirtke tablosu — is. Bir konu hakkındaki açıklayıcı bilgilerin bulunduğu tablo …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hem — bağ., Far. hem 1) Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki anlamlarında kullanılan bir söz Hem ne lüzum var? Hem siz karışamazsınız. 2) Açıklayıcı nitelikte olan ikinci… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • istizah — is., esk., Ar. istīżāḥ 1) Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme 2) Gensoru Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istizah etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • itirafçı — is. İtiraf eden kimse Bazı kadın yazarlarsa her şeyi göze alıp itirafçı, iç dünyalarını açıklayıcı bir yol seçerler. T. Uyar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • makale — is., Ar. maḳāle Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı Birleşik Sözler başmakale …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • manipülasyon — is., Fr. manipulation 1) İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme 2) Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme 3) ekon. Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • istizah etmek — sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mübin — (A.) [ ﻦﻴﺒﻡ ] açıklayan, açıklayıcı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.